• EST
 • Eng
 • „MARTA, where you at??“

  Person-Centred Integrated Care
  International Conference

  Estonian Traditional Music Center

  Photos: Teevi Pihlak

  Conference agenda PDF


  Youtube

  Powerpoint:

  Avasõnad 
  Priit Tampere, Viljandi haigla juhatuse esimees

  Mis on inimkesksus ja kuidas selleni jõuda?
  Agris Koppel, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja

  Inimkesksete raviteekondade tulevik Eestis
  Tiina Sats, tervisekassa eriarstiabi teenuste osakonna juhataja

  Evidence-based practices in person-centred care
  Niamh Lennox-Chhugani, CEO, International Foundation for Integrated Care

  PAikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste Integreerimise pilootprojeKt ehk PAIK
  Kadri Oras, Viljandi haigla PAIK teenuse juht

  Riskipõhise ravijuhtimise projekt
  Diana Ingerainen, Järveotsa perearstikeskuse juhataja

  Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel
  Ene Rebane, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik

  Kohaliku omavalitsuse kogemus
  Livia Kask, Viljandi linna sotsiaalameti juhataja

  IT solutions to support human-centred comprehensive services 
  Josep Roca, Senior Researcher, August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute

  Inimkesksete tervikteenuste rahastus
  Triin Habicht, WHO Barcelona tervisesüsteemide rahastamise kontor

  Integration project to usual care – how to scale and sustain from a time bound project to an operational way of working
  Leo Lewis, Director of Research and Development, IFIC
  Andrew Terris, The Senior Associate, Head of Solutions, IFIC