• EST
 • Eng
 • „Kuidas läheb, Marta?“

  Viljandi Pärimusmuusika Aidas kogunesid 9. septembril 2021 tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna eksperdid üle maailma, et vahetada kogemusi ning visioone tervishoiusüsteemide oleviku ja tuleviku osas.

  Fotod: Teevi Pihlak
  Rahvusvahelisel koostöökonverentsil „Kuidas läheb, Marta?“ arutati inimesekesksuse ja selleni jõudmise võimaluste ning patsiendikesksete raviteekondade tuleviku üle Eestis. Oma kogemusi jagasid lisaks Viljandi haigla PAIK projekti meeskonnale ka insuldiprojekti, riskipõhise ravijuhtimise projekti, inimesekeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi mudeli loojad ja eestvedajad. Rahvusvahelisi praktikaid tutvustasid välisesinejad.

  „Kuidas läheb, Marta?“ illustreerib Viljandi haigla ja Sotsiaalministeeriumi algatatud ning Haigekassa rahastatud PAIK projekti, mis pani ühe meeskonnana inimeste heaks tööle tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled.

  Pilootprojekti kokku võtval konverentsil peeti 14 ettekannet, neist 4 välisesineja poolt. Päeva lõpetas rahvusvaheline paneeldiskussioon uute suundade üle Eesti tervishoius.
  Konverentsil oli 172 osalejat kohapeal ja 178 üle telesilla ning selle korraldas Viljandi haigla koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassaga.

  Viljandi Haigla tänab kõiki koostööpartnereid ning esinejaid selle innustava päeva eest!

  Konverentsi kava PDF

  Konverentsi ettekanded Youtube

  Slaidid:

  Avasõnad 
  Priit Tampere, Viljandi haigla juhatuse esimees

  Mis on inimkesksus ja kuidas selleni jõuda?
  Agris Koppel, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja

  Inimkesksete raviteekondade tulevik Eestis
  Tiina Sats, tervisekassa eriarstiabi teenuste osakonna juhataja

  Evidence-based practices in person-centred care
  Niamh Lennox-Chhugani, CEO, International Foundation for Integrated Care

  PAikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste Integreerimise pilootprojeKt ehk PAIK
  Kadri Oras, Viljandi haigla PAIK teenuse juht

  Riskipõhise ravijuhtimise projekt
  Diana Ingerainen, Järveotsa perearstikeskuse juhataja

  Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel
  Ene Rebane, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik

  Kohaliku omavalitsuse kogemus
  Livia Kask, Viljandi linna sotsiaalameti juhataja

  IT solutions to support human-centred comprehensive services 
  Josep Roca, Senior Researcher, August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute

  Inimkesksete tervikteenuste rahastus
  Triin Habicht, WHO Barcelona tervisesüsteemide rahastamise kontor

  Integration project to usual care – how to scale and sustain from a time bound project to an operational way of working
  Leo Lewis, Director of Research and Development, IFIC
  Andrew Terris, The Senior Associate, Head of Solutions, IFIC