• EST
 • Eng
 • Tervisejuhi baaskoolitus 
  Praktiline koolitusprogramm töötavale või tööd alustavale tervisejuhile, juhtumikorraldajale, koordinaatorile
  Inimesele, kes peab tundma võrdväärselt hästi nii Eesti tervishoiu- kui sotsiaalsüsteemi ning leidma parima lahenduse inimese jaoks

  • 9 teemapõhist moodulit 
  • 2 õppepäeva korraga + tagasiside päev
  • kokku 104 ak tundi e täienduskoolituspunkti 
   (72 ak t kontaktõpet ja 32 ak t iseseisevat õpet) 
  • Toimumiskuupäevad: 14-15.09.2022,
   05-06.10.2022, 19-20.10.2022, 02-03.11.2022 ja 24.11.2022
  • Õppekava

  Pärast koolituse läbimist:
  • rakendad teadmisi ja hoiakuid inimkeskses teenuse osutamises
  • rakendad integreeritud teenuse toimimise ja koostöö põhimõtteid
  • oskad hinnata patsienti terviklikult ja seada temaga koos tervise eesmärke (isiku seisundist sõltuva võimaliku heaolu saavutamine rakendades selleks optimaalseid teenuseid)
  • omad baasteadmisi Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi toimimisest
  • omad lisaks oma põhiteadmistele kas tervishoiu või sotsiaaltöö alaseid baasteadmisi tavapärases töösituatsioonis kasutamiseks
  • oskad ära tunda levinud vaimse tervise probleeme ja tead sekkumise võimalusi.
  • tunned inimkeskseid nõustamistehnikaid ja oskad neid tavapärases töösituatsioonis kasutada
  Anna oma osalussoovist teada koolituskeskus@vmh.ee

  Aeg ja koht: Õppepäevad toimuvad Viljandi haigla peahoone B-korpuse 9. korruse saalis ja/või vajadusel Zoomis
  Päev algab kell 9.00 ja lõpeb 16.15. Koolitusel on 2 kohvipausi ja lõunasööki saab enda kulul haigla puhvetist.

  1. päev
  Sissejuhatus. Teadmised ja hoiakud inimkesksusest ja inimõigustes

  Kadri Oras, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja, PAIK projekt

  2. päev
  Õendus
  Õendus: dr. Triinu Russki, TÜ Kliinikumi arst-õppejõud erakorralise meditsiini erialal (7 ak t), Kadri Oras, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja, PAIK projekt (1 ak t)

  3. päev
   Psühhiaatrilise patsiendi käsitlus
  Ilja Tretjakov, Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku õendusjuht (4 ak t),
  Thea Marran, Viljandi haigla kliiniline psühholoog (2 ak t),
  Triinu Rõigas, Viljandi haigla töötervishoiu õde, Dementsuse kompetentsikeskus (2 ak t)

  4. päev
  Teadmised tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemist, uued trendid. Teadmised integreeritud teenustest.
  Aleksei Gaidajenko, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Õendusvaldkonna arendusjuht (6 ak t)
  Livia Kask, Viljandi linna sotsiaalameti juhataja (2 ak t)

  5. päev
  Patsiendi terviklik hindamine ja tervise-eesmärkide seadmine koos patsiendiga 
  Kai Saks, TÜ Kliinikumi Sisekliiniku arst-õppejõud, TÜ geriaatria emeriitdotsent t (7 ak t)
  Kadri Oras, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja, PAIK projekt (1 ak t)

  6. päev
  Suhtlemis- ja nõustamisoskused 
  Koolitaja täpsustamisel

  7. päev
  Meeskonna- ja võrgustikutöö oskused

  Koolitaja täpsustamisel

  8. päev
  Dokumenteerimine ja konfidentsiaalsus 
  Kadri Oras, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja, PAIK projekt (4 ak t)
  Kätlin Venderström, Viljandi haigla kvaliteediteenistuse juhataja (4 ak t)

  9. päev
  Lõputöö ja kursuse tagasisidestamine
  Kadri Oras, Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja, PAIK projekt (4 ak t)
  PAIK projekti meeskond  Anna oma osalussoovist teada koolituskeskus@vmh.ee


  Hind ja grupi suurus

  Kui koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud, siis õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse vajadusel tõend koolitusel osalemise kohta

  Anna oma osalussoovist teada koolituskeskus@vmh.ee

  Koolituse korraldab Viljandi haigla Koolituskeskus
  SA Viljandi haigla (registrikood 90004585, majandustegevusteate nr 209508 Eesti Hariduse Infosüsteemis)